All that I seek, is already within me

Vanuit een integrale, dieptepsychologische benadering help ik bij het verwoorden en zichtbaar maken van datgene wat zich voorbij de tastbare wereld bevindt.
Waardoor verborgen patronen zichtbaar én beïnvloedbaar worden en je handelingsruimte wordt vergroot.

Er is een enorme behoefte aan mensen die op een andere manier kunnen denken, voelen, kijken, communiceren en leiden. Dit vraagt zelfkennis en bewustzijn. Deze ‘andere’ manier van in het leven staan zorgt ervoor dat je functioneert vanuit je kracht en je talent. Dat zorgt voor creativiteit, vitaliteit, rust, focus en dus voor betere resultaten.

De pijlers van mijn werk

Multidimensionaal

Het in kaart brengen van je innerlijke landschap m.b.v. een multidimensionale, integrale, dieptepsychologische benadering

Gevolg: ontdekken wat er gezien wil worden

Eenvoudig

Als je al die dimensies mee laat doen zie je de meest eenvoudige route naar groei.

Gevolg: je handelingsruimte vergroot

Definitieve omslag

Wat de buitenwereld vindt dat er ontwikkeld moet worden is niet zo relevant.

Wél dat vrijkomt wat er van binnen ligt te wachten om wakker gekust te worden.

Gevolg: vitaliteit en creativiteit komen vrij.

Misschien herken jij jezelf hierin?

 

Je hebt het gevoel dat je niet verder komt. Dat bepaalde zogenaamd perfecte omstandigheden beginnen te knellen of je professionele, maatschappelijke positie onder druk komt te staan.

Kortom er knaagt iets en je kunt er niet precies de vinger op leggen.

Dat zorgt voor onrust.

Geeft stress.

leidt af.

Je hebt behoefte aan een eenvoudige route richting persoonlijke en zakelijke groei,

zonder gedoe,

mét controle over je huidige vraagstuk.

Je wilt rustiger blijven in situaties waarin je je uitgedaagd voelt.

Flexibel omgaan met je eigen perspectief en dat van anderen.

 Leven en leiden vanuit vitaliteit en creativiteit.

Tijd voor een andere aanpak.

Multidimensionale aanpak

 

De werkelijkheid waarin we leven is multidimensionaal. Dat betekent dat er meer is dan de tastbare, concrete werkelijkheid. Als je die verschillende dimensies mee laat doen in je leven ontdek je dat jouw realiteit veranderd en je groei exponentieel stijgt.  Als mens vervul je altijd meerdere rollen en geef je vorm aan je leven vanuit vertrouwen, angsten, verlangens en hoop. Door dit in beeld te brengen ervaar je waar je staat en waar je naar op weg bent.

Ons intellect sorteert, reduceert, deduceert, vat samen en concludeert zodat er enigszins een overzichtelijk beeld ontstaat van de werkelijkheid (onze realiteit). Dit is de dimensie die het makkelijkste toegankelijk is voor ons. Maar dat is altijd een versimpelde versie van het totaal.

Zodra je met meer vitaliteit, creativiteit en effectiviteit wilt leven kom je terug op 3 kernelementen: Ontdekken wat er gezien wil worden, je innerlijke landschap in kaart brengen en het vergroten van je handelingsruimte. Hiervoor maak ik gebruik van de oude wijsheid uit de astrologie, de energetische processen vanuit de dieptepsychologie en het verruimen van je bewustzijn d.m.v. coaching.

Want waarde toevoegen aan jezelf is makkelijk wanneer je een helder beeld ontwikkelt over wie je in essentie bent, waar je staat en wat je drijft.

Individueel

 

Precies passende duidingen voor een spot-on resultaat.

Organisaties

 

overzicht creëren, prioriteiten herkennen en essentiële factoren in beeld brengen zodat je zonder gedoe je organisatie naar een hoger plan brengt.

W A U W E F F E C T Net gecoacht door astrologe @_maaikepieters op vraagstukken met betrekking tot mijn werk. Ik sta al een paar maanden gevoelsmatig op een driesprong in kansen die zich aandienen op werkgebied. Ik ervaar keuzestress met daarbij de nodige chaos. In deze sessie van een uur is mij zo ontzettend veel duidelijk geworden. Ik weet waar mijn natuurlijke talent zit. Ik weet welke blokkades zich nu aandienen en hoe ik die concreet kan oplossen. Ze kan zien wanneer stress zich aan zal dienen en rondom welk thema. Ze ziet ook wat je kunt doen om dat op te heffen. Ik stelde ook wat vragen in de relatiesfeer. Op de week af, kon ze terughalen wat voor mij het ideale moment was om mijn scheiding aan te kondigen. Terugrekenend, kwam ik tot de conclusie dat het op de week af klopte. Ik sloot af met te zeggen... Maaike, dit gun ik echt iedereen.

Astrid van Dijk

Working with Maaike helped me connecting to myself again. My professional direction is clear to me now, I know which steps to take next. I also found back the joyfullness of this process. Now that I know my purpose in life, I can make choices in life that make me feel meaningful.

Jasmijn van Raemdonck

I started working with Maaike because I wanted to know what the year had in store for me, and how I might best work with the cosmic energies.

Maaike helped me to see with great clarity the opportunities and challenges that lay ahead — both personally and professionally. Her wise insight guided my planning and reaffirmed that I am indeed on the right track! She also helped me to identify my ideal clients and the optimal focus of my offers. After working with her, I have all the information I need to optimize the direction of my business, its impact and a workplan that is not only aligned, but brings me so much fulfillment and joy. She was even able to tell me what launch dates were optimal, and for what offer!

Alexandra Hughes

My consultation with Maaike provided me with both a sigh of relief, and strategic confidence in moving forward. The questions that she invited me to examine are helping (and will continue to help) me to plan and experience this year fully conscious and wide awake. Her cosmic wisdom has lifted my own energy as an intuitive coach and spiritual mentor, and as such, helped me to create optimal offerings. I can't wait to see what more is to come!

It felt so pleasant and warm and enjoyable working with Maaike. It was like meeting up with a wise friend and guide.

Alexandra

Working with Maaike has allowed me to close inside conflicts dragged from my last job, to look up inside me beyond my professional career and to re-center me in what my essence is.

Sandra Dias