0

Nieuwe maan in Maagd

By 17 september 2020astrologie

Ik wil graag dat je onderscheidingsvermogen toeneemt zodat je bewust de weg terug kunt vinden naar wie je werkelijk bent. 

Deze nieuwe maan is een belangrijke maan die verbonden is met de knopenas en de planeet Neptunus. Daarmee is het een karmische uitnodiging om ons weer te verbinden met datgene waartoe wij hier gekomen zijn.

De gave van de maagd is haar onderscheidend vermogen, haar scherpe analytische geest, haar oog voor details en de gracieuze manier waarop ze dat kan doen. Maagd is een enorme krachtige en standvastige energie vanuit een helder en vastomlijnd weten ‘dit is wie ik ben’, ‘dit is waar ik voor sta’. Het is een kracht vanuit een diepe verbondenheid met de aarde en zichzelf.

We worden bezig gehouden door de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is. Die informatievoorziening gaat non-stop door en is een afleidingsmanoeuvre van waar het werkelijk over gaat. Namelijk over aanwezig zijn.  In het hier en nu, zonder weg te vluchten in spiritualiteit om maar een zijstraat te noemen. 

Dat wegvluchten in spiritualiteit is een trekje dat bij Neptunus hoort en deze Neptunus staat tegenover de zon en de maan. Dat betekent dat zijn energie trekt. Neptunus vraagt vanuit deze plaats om vanuit voelend bewustzijn aanwezig te zijn, vanuit een hoger bewustzijn en een open hart te onderzoeken wat je tegenkomt. Als je dat doet dan wordt de maagd energie een enorme hulp waardoor je heel precies en gedetailleerd kan voelen wat waarheid is en wat niet.

Stel je met deze maan open voor de wijsheid van Neptunus zodat je je verbinding met het grotere geheel kunt voelen. Je vanuit wijsheid, compassie, intuïtie, creativiteit en dat verhoogde bewustzijn aanwezig kunt zijn in het hier en nu. 

Verzet je je tegen de krachten van Neptunus dan loop je risico om verstrikt te raken in een emotionele rollercoaster vol chaos en verwarring.

Als jouw maagd energie uit balans is, zijn dit de dagen waarop je dat kunt voelen. 

Een maagd energie die uit balans is:

  • stelt zich dienstbaar op voor een ander uit gebrek aan eigenwaarde en zelfliefde (neemt structureel teveel hooi op haar vork)
  • Is te kritisch op zichzelf
  • kan spijkers op laag water zoeken
  • Kan niet helder onderscheiden wat natuurlijke grenzen zijn 
  • Kan meegaan (geloven) in de meest bizarre dingen
  • Kan moeilijk eigen en zelfstandige keuzes en afwegingen maken

Herken je hier iets in? Dan is het tijd om stil te gaan staan bij jezelf. Bij jouw behoeftes en verlangens. Dit is je moment om op zoek te gaan naar jouw eigen kracht. Dat betekent in zekere zin de confrontatie met jezelf aangaan. Daar is het ook een donkere maan voor, maar geloof me maar dat dit beloond wordt, onder ander met een rijker onderscheidingsvermogen zodat je de weg terug vindt naar wie je werkelijk bent.

%d bloggers liken dit: