Maaike Pieters

Ik verwoord en maak zichtbaar wat zich voorbij de tastbare wereld bevindt.

Mens-zijn is deel hebben aan twee werelden. We denken én we beleven. De integratie van denken en beleven blijkt in de praktijk weerbarstig. Gevoelens worden vaak gerationaliseerd of niet gekaderd waardoor de in potentie vruchtbare aarde verschraald en verdroogd of juist een moeras wordt.

Er is behoefte aan mensen die een diepe binding kunnen creëren tussen het beleven en het denken. Dat leidt automatisch tot een andere manier van leven en werken.

Ik werk met mensen die deze verbinding willen maken.

Daarvoor verwoord ik beschikbare informatie die verder reikt dan dat wat op het eerste oog waarneembaar is zodat het bewustzijn verruimd wordt.

Dat doe ik als astroloog, coach en Jungiaans therapeut in opleiding. Vanuit een integrale, dieptepsychologische benadering beschrijf ik verbanden, bewegingen en ontwikkelprocessen waardoor helderheid, ruimte en beweging ontstaat in situaties en vraagstukken.

Feitelijk is dat wat ik doe het vertalen van informatie. Ik geef taal aan iets wat de ander allang weet over zichzelf of over een situatie maar nog niet kan verwoorden of in een zinvolle context kan plaatsen. Door het verwoorden van de informatie ontstaat er bewustwording. Kan er op een diepere laag iets in beweging komen waardoor je in je gewone leven met meer durf of gemak in beweging komt op een manier die past bij wie jij in essentie bent.

Deze manier van kijken en analyseren zorgt ervoor dat je snel bij de essentie van een vraagstuk komt. Het levert dus een versnelling én een verdieping op in het totale proces.

Ik richt me op informatie die normaliter buiten ons dagelijkse blikveld valt. De technieken die ik gebruik zijn zeer geschikt voor ondernemers die toe zijn aan een versnelling van hun (persoonlijke) groei en opschaling van hun organisatie.

Sinds 2013 voer ik mijn praktijk waarin ik zakelijke, persoonlijke en relationele vraagstukken analyseer en toelicht.

Mijn visie

Wat ik doe en hoe ik dat doe, heeft -net als in elke organisatie- alles te maken met hoe ik kijk, waar ik in geloof en waar ik naar verlang.

Soms is het nodig dat je je innerlijke landschap in kaart brengt zodat je de juist afslag neemt, weer flow kunt ervaren, zin krijgt in de dag en doorzettingsvermogen om stappen te zetten.

Dat ‘in kaart brengen’ is een bijzonder proces van enerzijds duiden zonder vast te zetten, anderzijds ontdekken wat er gezien wil worden.

Waar ik in geloof en waar ik naar verlang is dat ieder van ons een concrete, betekenisvolle bijdrage kan leveren. Dat lukt steeds beter als we ons bevrijden van innerlijke remmingen, trauma’s, zelfkritiek, de behoefte aan goedkeuring en erkenning (status in de buitenwereld).

Daarvoor is het essentieel dat je jezelf leert kennen in wie en wat je bent en je een totaler beeld over jezelf ontwikkelt. Dat leidt tot grote vitaliteit en creativiteit.

Aan de Hogeschool Zeeland ben ik afgestuurd in Commerciële Economie. Een aantal jaren later begon ik met de 5-jarige astrologie opleiding bij Karen Hamaker-Zondag en heb ik mijn diploma als AVN astroloog behaald. Dankzij de astrologie heb ik geleerd om patronen te ontdekken, verbanden te leggen en te verwoorden wat zich onder de bewustzijnsdrempel bevindt. Via de astrologie kwam ik in aanraking met de Jungiaanse psychologie en het coachende vak. Dankzij het coachen heb ik geleerd hoe zinvolle begeleiding eruit ziet. Dankzij de Jungiaanse psychologie begrijp ik waardoor mensen (niet) in beweging komen en hoe deze beweging kan worden beïnvloed. Hoe de psyche streeft naar heelheid en dat het onbewuste, het bewuste aanvult en compenseert en dat ieder mens zijn eigen antwoorden in zich draagt.

In september 2021 ben ik begonnen met de opleiding tot (Jungiaans) Analytisch Therapeut. Niet om op z’n Freudiaans terug te grijpen op jeugdproblemen maar juist om de veel diepere dimensies van onze psyche te doorgronden en de onzichtbare lagen, onder de oppervlakte te beroeren zodat de zaadjes die daar liggen kunnen ontkiemen.

Daarnaast heb ik trainingen gevolgd op het gebied van lichaamsbewustzijn, ‘presence’, organisatieontwikkeling, helder waarnemen en bewustzijn.