Mijn visie

Mijn visie 

Ik geloof dat we hier zijn met een reden. Dat het feit dat jij geboren bent betekent dat het Leven zelf je heeft gewild. En dat ieder mens geboren is met een heel pakket aan talenten, gaven en gevoeligheden. 

Ik geloof ook dat we hier zijn om te groeien, te leren en te ontwikkelen, met name aan en door elkaar. Deze ontwikkeling, dit zelf-bewustzijn is de basis van het ervaren van een betekenisvol en vervullend leven.  

Op het persoonlijke vlak betekent dit dat je door deze groei steeds meer mag worden wie je bedoeld bent te zijn. Dat je steeds meer vrijheid ervaart, bloeiende relaties mag aangaan en we daardoor, met elkaar een samenleving in balans kunnen creëren. 

Wat dat betreft is mijn stip aan de horizon een samenleving waarin er een dynamische balans is tussen masculiene en feminiene energie. Een samenleving waarin universele wetten een belangrijke plaats in het bewustzijn innemen. Een samenleving ook waarin jij en ik bijdragen aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor alles wat leeft kan floreren in harmonie met al het andere. 

Vanuit zakelijk oogpunt geloof ik dat mensen die in balans zijn en in ontwikkeling blijven op persoonlijk vlak een grotere bijdrage leveren aan succesvolle ondernemingen. Of je nu zelfstandig ondernemer bent of in dienst van, jij bent het die een verschil kan maken. Kleur kan brengen en belangrijker nog, iets van jezelf in je werk kan leggen. Waardoor je  niet alleen je natuurlijke talenten inzet maar van betekenis bent voor je omgeving.

Mijn stijl van coachen

Aangezien coach geen beschermd beroep is en iedereen een bordje met ’coach’ op z’n voordeur kan plakken als hij of zij dat wil voel ik behoefte om mijn stijl te expliciteren. 

Vaak start een traject met een astrologisch consult. Dat doe ik aan de hand van jouw persoonlijke horoscoop, je kosmische blauwdruk, welke ik als instrument gebruik voor jouw persoonlijke groei en ontwikkeling. 

Want hoewel jij geboren bent met een blauwdruk, niks staat vast en jij bent zo vrij als een vogel om je eigen keuzes te maken. 

Mijn stijl heb ik door de jaren heen ontwikkelt aan de hand van de vele opleidingen die ik heb gevolgd en de cliënten die ik heb mogen begeleiden.  

Vanuit mijn astrologische achtergrond help ik je om het grotere plaatje van je leven te ontdekken. Ben ik gericht op het geven van inzicht, het zien van patronen en het verbinden van verschillende thema’s in je leven. 

Mijn stijl van coachen is liefdevol en zacht waarbij ik je uitdaag en ondersteun in je ontwikkeling zodat je steeds meer kunt worden wie je bedoeld bent te zijn. 

Ik werk toekomstgericht, hoewel ik aan de hand van je horoscoop, indien nodig, kijk naar familiethema’s en karmische gedragspatronen. Maar enkel en alleen als jij daar toestemming voor geeft van jij stuurt zelf het proces. 

Gelijkwaardigheid 

Ik werk vanuit gelijkwaardigheid. Dat betekent dat ik jouw proces, jouw ritme en jouw bewegingen altijd respecteer. Het betekent ook dat ik je problemen niet oplos en je zelf je eigen antwoorden laat vinden. Daarvoor richt ik onze tijd samen zo in dat jij de antwoorden gaat vinden die je zoekt. 

Deze gelijkwaardigheid betekent ook dat ik je zie als iemand die uniek is, potentieel heeft en dat je je eigen antwoorden in je draagt. 

Hoofd – Hart  – Buik 

In een traditioneel coachgesprek stelt de coach de vragen en beantwoord de coachee deze als manier om bij zijn of haar eigen antwoorden te komen. 

Mijn stijl kenmerkt zich doordat ik tijdens dit gesprek niet alleen aanspraak maak op je hoofd; op dat wat je weet of kunt bedenken maar ook op je hart en je buik. We noemen dat 3 vormen van intelligentie. In mijn visie, waarin heelheid een belangrijk element vormt is het vanzelfsprekend om aanspraak te maken op alle 3 je intelligenties. Dus op zowel je hoofd, waarmee je kunt denken, je hart waarmee je kunt ’weten’ en je buik waarmee je kunt voelen. 

Daarmee wordt coachen niet het zoveelste gesprek of het doen van een kunstje. Ik coach je op je hele ZIJN. Waarmee transformatie op cel niveau en dus blijvend plaats kan vinden. 

En dan nog 1 ding. Als coachee heb je recht op een coach die er helemaal is, met hoofd, hart én buik. Die vanuit authenticiteit, betrokkenheid, professionaliteit en vakkennis een traject inricht dat op maat gemaakt is voor jou. 

Dat is mijn belofte aan een ieder die met mij een traject in gaat. Ik ben er hélémaal voor je.