Hi, ik ben Maaike.

Al vroeg in mijn leven leerde ik dat het gaan van je eigen weg geen vanzelfsprekendheid is. Het van jongs af aan aanpassen leidde ertoe dat ik snel kon anticiperen op veranderende omstandigheden. Wist wat de ander wilde en dat ook gaf. Dat heeft me vooral binnen een zakelijke context veel opgeleverd. Het heeft me ook veel gekost: Mijn eigenheid, dat wat mij mij maakt schoof steeds verder naar de achtergrond.

In mijn werk als coach begon ik iets op te merken. Ik was niet de enige. Mijn meest succesvolle, briljante klanten zagen hun eigen waarde niet. Ze zagen niet hoe dit ze tegenhield in het gaan van hun eigen weg. Het volgen van hún ambities. Het werk te doen waar ze diep van binnen naar verlangden en ze in wezen voor in de wieg waren gelegd.

Ik begon het te zien omdat ik het herkende. Ik had mijn verlangens naar het maken van impact, het laten horen van mijn stem en het leven van mijn roeping ook ondergeschikt gemaakt aan de verwachtingen van anderen en de verplichtingen die ik zelf op m’n nek had genomen.

Zelftwijfel, perfectionisme, mezelf onzichtbaar maken, heel hard werken tot aan stilvallen. Ik kon zien dat er op een ander niveau iets nodig was. Als ik echt mijn stem wilde laten horen en impact wilde maken had ik een andere manier van zijn nodig. Dus mijn eigen reis en coachingspraktijk werden mijn ontdekkingslab.

Welke thema’s kwamen steeds terug? Waar zaten de aha momenten? Welke interventies maken echt het grootste verschil om mijn klanten hun eigen weg te laten gaan? Welke rode draden zag ik ontstaan?

Ik heb geleerd dat er essentiële stappen zijn op deze reis en dat die stappen te vinden zijn in het innerlijke werk. Het leren omgaan met twijfel aan jezelf, het vinden van je eigen stem, het omarmen van  jouw waarheid en wijsheid. Het vinden van je roeping en wat jij daarmee in de wereld in beweging zet. Het gaat over loskomen van kritiek en waardering en omgaan met de tegenstrijdigheden in jezelf. Het gaat over het opbouwen van een stevig fundament en een veilige basis.

Daarnaast is het ook belangrijk om praktische vaardigheden te leren, zoals krachtiger communiceren, jezelf positioneren en effectieve strategieën toepassen. Het gaat erom dat je wat je in jezelf ontwikkelt en bezit, zichtbaar wordt.

Inmiddels help ik mijn klanten om hun bedrijf te positioneren op een manier die aansluit bij hun persoonlijkheid. Dat doe ik o.a. met behulp van archeytpical branding. Dit resulteert in een solide aanbod en een sterk eigen geluid.

Al deze elementen zijn ook voor mijzelf waardevolle bronnen geweest bij het laten horen van mijn stem en het gaan van mijn eigen unieke weg.

Bio

Aan de Hogeschool Zeeland ben ik afgestuurd in Commerciële Economie. Een aantal jaren later begon ik met de 5-jarige astrologie opleiding bij Karen Hamaker-Zondag en heb ik mijn diploma als AVN astroloog behaald. Dankzij de astrologie heb ik geleerd om patronen te ontdekken, verbanden te leggen en te verwoorden wat zich onder de bewustzijnsdrempel bevindt. Via de astrologie kwam ik in aanraking met de Jungiaanse psychologie en het coachende vak. Dankzij het coachen heb ik geleerd hoe zinvolle begeleiding eruit ziet. Dankzij de Jungiaanse psychologie begrijp ik waardoor mensen (niet) in beweging komen en hoe deze beweging kan worden beïnvloed. Hoe de psyche streeft naar heelheid en dat het onbewuste, het bewuste aanvult en compenseert en dat ieder mens zijn eigen antwoorden in zich draagt.

In september 2021 ben ik begonnen met de opleiding tot (Jungiaans) Analytisch Therapeut. Niet om op z’n Freudiaans terug te grijpen op jeugdproblemen maar juist om de veel diepere dimensies van onze psyche te doorgronden en de onzichtbare lagen, onder de oppervlakte te beroeren zodat de zaadjes die daar liggen kunnen ontkiemen.

Daarnaast heb ik trainingen gevolgd op het gebied van lichaamsbewustzijn, ‘presence’, organisatieontwikkeling, helder waarnemen en bewustzijn.